Skademeldingsskjema

  • Alle skader må være meldt via dette elektroniske skademeldingsskjemaet.
  • Idrettens Skadetelefon skal bestille utredning og behandling hvis forsikringen skal dekke kostnaden.
  • Skademeldingen skal fylles ut og sendes av skadelidte/foresatte.
  • For mer informasjon kontakt Norges Kickboxing Forbund.

1. Informasjon om klubben
2. Informasjon om utøveren
3. Informasjon om skaden
4. Informasjon om utbetaling og forsikring
I samarbeid med:


© Idrettens Helsesenter. Besøksadr: Kongsveien 104, 1177 Oslo  Postadr: Postboks 104 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo  Tlf: 02033